Processutvärdering av TREFAS – förstärkt samverkan

Trefas är ett samverkansarbete inriktat mot att förebygga skjutvapenvåld. På
uppdrag av Polismyndigheten, Region Stockholm, Polisområde Nord, ska STAD
genomföra en utvärdering av satsningen Trefas som startade 2019 i Järva i
Stockholm.

Stödmottagaren har uppdragit åt STAD att genomföra en processbeskrivning av modellen Trefas, vilket genomförts i en slutrapport som inlämnats till Brå. Slutrapporten bygger på en kvantitativ och kvalitativ processutvärdering som utgörs av data från intervjuer med inblandade yrkespersoner samt dokumentation om hur arbetet organiserats i samverkan.

Slutrapporten beskriver hur individer blir aktuella inom Trefas samt vilka insatser
som kan bli aktuella för individerna och hur dessa följs upp.

Rapporten kommer fram till slutsatsen att ”Baserat på myndighetsrepresentanters upplevelser framstår Trefas som en genomförbar modell för att förhindra skjutningar och dödligt våld. Trefas är accepterad och implementerad i tre centrala organisationer vars representanter uttrycker tilltro till arbetssättet och att den etablerade samverkan kan ha förhindrat en del av det dödliga våldet i Järva. Trefas har dessutom utvecklats över tid och har potential att ytterligare anpassas för att
bli mer effektiv.”

Rapporten bidrar till att förstå hur arbetet med Trefas är uppbyggt, vilka
kärnkomponenter som samverkan har.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.