Effektutvärdering av stödinsatser för våldsutövare

Utvärderingen består av såväl intervjuer som statistiska sammanställningar av
bland annat orosanmälningar och antal klienter hos Manscentrum..

Utvärderingen har undersökt betydelsen av ett avtal mellan kommunen Tyrsö och Manscentrum för arbetets genomförande och utveckling.

Uppföljningen bygger på intervjuer med Tyresökommun, Manscentrum Östra Södertörn och lokal polisområdet. I slutrapporten redovisas även statistik över bland annat orosanmälningar och annan relevant statistik.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.