Projekt IGOR

IGOR är ett samverkansprojekt där polis och socialtjänst arbetat uppsökande för att riktat informera om och motivera till stödinsatser för våldsutsatta och våldsutövare.

Projektet startades våren 2021, och har genomförts i samverkan av polisområde City och Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.

I dagsläget finns rutiner inom socialtjänst för att upptäcka våldsutsatta. Syftet med projekt IGOR är att förbättra det uppökande och förebyggande arbetet med våldutövare. Målet är att förebygga upprepat partnervåld och förhindra att nya gärningar inträffar i pågående eller avslutade relationer som redan är kända av polisen eller socialtjänsten. Syftet är också att upptäcka mörkertalen och identifiera relationer där partnervåld förekommer men som polisen eller socialtjänsten saknar kännedom om. Projektet består av två socialsekreterare och fyra poliser.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.