Sociala insatsgruppen (SIG) i Linköping

Denna rapport redovisar uppföljning av arbetet med Social insatsgrupp (SIG) i Linköpings kommun.

SIG i Linköping utgår från det arbetssätt som beskrivs i betänkandet Kriminella grupperingar
– Motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15), där syftet är att skapa en
tydlig strukturell samverkan mellan myndigheter och andra på lokal nivå för att motverka kriminella grupperingar och organiserad brottslighet.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.