Processutvärdering av samverkansformen ungdomsträffen för demokrati (UTFD)

Syftet med ungdomsträffen för demokrati är att möjliggöra för barn och ungdomar till deltagande och inflytande i kommunens utveckling. Dels som ett sätt att implementera barnkonventionen, dels som en brottsförebyggande insats.

 Denna processutvärdering lyfter framgångsfaktorer och försvårande faktorer av samverkansformen.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.