Passus – en utvärdering av avhopparverksamheten

Inkom 2020

| Fryshuset,

Avhopparverksamheten Passus riktar sig till gängassocierade personer med egen vilja att lämna sådana sammanhang.

Programmet innefattar ett helhetsstöd inkluderade olika former av stöd: praktiskt med bostad och sysselsättning, socialt genom att medverka till nya livssammanhang och reparera de som fungerat positivt tidigare samt psykologiskt där deltagarna genomgår terapeutisk bearbetning av tidigare erfarenheter – så kallade kriminella tankemönster och andra behov. Utvärderingen visar bland annat att verksamheten verkar fungera på det sätt som den avses göra och att den lyckas med föresatsen att stödja vägen ut från gängen. Utvärderingen har genomförts av Linnéuniversitetet.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Under 2018 beviljades stiftelsen Fryshuset ekonomiskt stöd för utvärdering av deras verksamhet Passus, för avhopp från gäng och kriminalitet. Torbjörn Forkby, professor, Linnéuniversitetet har tillsammans med Kristina Alstam, universitetslektor, Göteborgs universitet, utvärderat verksamheten. De menar att Passus lyckas med att stödja kriminellas väg ut från gängen och att en tydlig framgångsfaktor har varit möjligheten att ge deltagarna ett individanpassat och kvalificerat stöd. Torbjörn Forkby svarar här på några frågor om utvärderingen.

Utvärderingen visar på ett antal framgångsfaktorer:

  • En styrka som många talar om i verksamheten är flexibiliteten. Denna uppfattas ge möjlighet till en individanpassning som tillsammans med tillgången till ett varierat och kvalificerat stöd kan liknas vid ett slags ”smörgåsbord av möjligheter”.
  • Det är inte självklart att en person, trots egen vilja att lämna gäng och kriminalitet, kan känna förtroende för det stöd som erbjuds. För att skapa detta är tillit en nyckelfaktor, och där spelar Passus särskilda brobyggare en viktig funktion. De har både egen erfarenhet från gängsammanhang och kunskap om att ge stöd.
  • För att vandringen mot det nya livet ska ges stadga krävs också anställda med rätt kompetens som i olika funktioner kan stötta upp praktiskt, socialt och även genom djupgående terapeutiska insatser.
  • Det krävs också att den enskilde deltagaren är motiverad och satsar egen energi på att lämna det kriminella livet. Passus arbete sker vanligen med personer som har en önskan om att lämna gänget och kriminaliteten, vilket är en fördel. Denna egna motivation är något som inte alltid andra verksamheter så som socialtjänst och kriminalvård kan räkna med.

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.