Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö – en studie av tio förortscentrum i Stockholm

Inkom 2018

| Urban utveckling,

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat den fysiska utformningens betydelse för trygghet och brottslighet i förortscentrum i Stockholm.

De förortscentrum som har utvärderats är Liljeholmen, Skärholmen, Sätra, Högdalen, Huddinge, Farsta, Fruängen, Bredäng, Tensta och Tumba. Utvärderingen fokuserar både på hur inomhus- och utomhuscentrum samt andra faktorer i den fysiska miljön i förortscentrum påverkar trygghet och brottsförebyggande.

Utvärderingen visar att förortscentrum som är av inkluderande karaktär tar mer hänsyn till trygghetsfrämjande egenskaper än brottspreventiva, och att centrum av exkluderande karaktär tar mer hänsyn till brottsprevention än trygghet. Vidare visar studien att inkludering och exkludering inte bara påverkas av huruvida centrumet är beläget inomhus eller utomhus utan att många andra faktorer också har betydelse för om miljön upplevs som exkluderande eller inkluderande.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.