SSPF i Ockelbo

Inkom 2015

| Ockelbo kommun,

Ockelbo kommun har tillsammans med Linköpings universitet genomfört en processutvärdering av SSPF, en samverkansmodell för skola, socialtjänst, polis och fritid för individinriktad samverkan kring ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Bland annat har forskare från Linköpings universitet deltagit vid möten, genomfört intervjuer med samverkansparter i SSPF och gjort enkätundersökning med berörda funktioner. Förslag till Ockelbos fortsatta arbete med SSPF handlar om stärkt styrning och struktur för bättre förankring, enhetliga definitioner av målgrupp, arbetssätt och process - den mindre kommunens förutsättningar.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.