Analys av våld bland unga inom projekt Akta huvudet, steg 2

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholm har analyserat ungdomsvåldets socioekonomiska effekter på samhällsnivå.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholm har analyserat ungdomsvåldets socioekonomiska effekter på samhällsnivå. Analysen har redovisats i rapporten Gatuvåldets ekonomi — Ett kommunalt perspektiv. Förbundets förhoppning är att en sådan analys kan stärka och öka trovärdigheten i ett pågående opinionsarbete mot ungdomsvåld. Analysen kommer att användas som diskussionsunderlag vid seminarier om våldets konsekvenser som riktar sig till skolledare, lärare, myndigheter, organisationer och föreningar. Projektet "Akta huvudet" är en fyraårig satsning.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.