Uppföljande nätverksträff skola, polis, socialtjänst och fritid

Inkom 2012

| Kungsbacka kommun,

Kungsbacka kommun har beviljats utvecklingsstöd för en uppföljande nätverksträff.

Tidigare har kommunen fått stöd till en nätverksträff som syftade till att förbättra samarbetet mellan dessa yrkesgrupper samt att öka kunskapen och förståelsen för varandras roller när brott begås i skolan. Då kontaktpoliser införts på samtliga skolor i kommunen har en uppföljande nätverksträff genomförts för att ytterligare förbättra samarbetet. Träffarna är en del av projektet Våga vittna.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.