En farlig tid

Inkom 2009

| Unga KRIS,

Projektet syftade till att ge de ungdomar i riskzon, som tagit ställning mot droger och alkohol, individuella samtal i tiden mellan häkte och dom.

Polisen och Unga Kris i Stockholm har arbetat fram rutiner för att ungdomarna ska få snabb kontakt med Unga Kris efter frisläppande. Unga Kris-medlemmar har genomgått utbildning i MI (motiverade samtal), projektledning, kontaktmannaskap m.m. Workshops för myndighetspersoner har hållits och man har även tagit fram ett informationsmaterial.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.