Trygg utan vapen

Projektets målsättning var att minska antalet brott mot knivlagen med 75 procent under tre år i Värmland.

För att försöka uppnå syftet har ordningsvakter, poliser, väktare, fritidsledare, lärare, elevstödjare, föräldrar, fackliga organisationer och restaurantpersonal fått information/utbildning om moderna vapen och gällande lagstiftning.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.