Vändpunktsprocesser för ungdomar med problematiska livsstilar

Inkom 2007

| Borlänge kommun,

Utvärdering av metoden Youth At Risk, YAR, i Borlänge där man arbetat med ungdomar av båda könen med problematiska livsstilar så som skolk, kriminalitet och missbruk och som inte visat sig mottagliga för socialtjänstens traditionella insatser.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.