"Kamratstödjare" i bostadsområde

Inkom 2007

| Mölndals stad,

Projekte i syfte att öka känslan av trygghet och delaktighet i
bostadsområde.

Ett bostadsområde i Mölndal uppfattades som otryggt av barnen, som inte vågade leka utomhus. Äldre kände sig oroliga för grupper av ungdomar. Inbrott och skadegörelse har förekommit, liksom haschrökning i tvättstugan. Olika mer eller mindre lyckade försök att bygga nätverk för att öka tryggheten utmynnade i att områdets gymnasieungdomar tog ett större ansvar för områdets sociala liv. Rapporten behandlar också självkritiskt hur svårt det är att nå ut till dem man önskar nå.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.