"N-Town Elements" - Ett hip-hop projekt för ungdomar i Norrtälje

Inkom 2007

| Norrtälje kommun,

Avsikten var att förebygga och avbryta yrkeskriminalitet hos ungdomar i riskzonen genom bl.a. hip-hop-skola i kommunens kulturhus, möjlighet att träffa personer med tidigare erfarenhet av droger och kriminalitet, drogfri ungdomsfestival, samverkan med föräldrar.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.