Tystnadskulturer

En studie om tystnad mot rättsväsendet

Det har blivit allt svårare att få brottsoffer och vittnen att lämna uppgifter till rättsväsendet, vilket får konsekvenser både för brottsoffren själva och i förlängningen även på samhällelig nivå. Vad motiverar denna tystnad gentemot rättsväsendet, och hur får man fler att bryta den?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fem fokusområden i rapporten:

  • Brott inom en hederskontext
  • Relationsvåld
  • Kriminella nätverk
  • Brott i socialt utsatta områden
  • Brott mot och inom organisationer

I genomgången av dessa fokusområden framträder både likheter och skillnader mellan dem, vad gäller förekomst av regelrätta tystnadskulturer inom vissa miljöer, liksom individuella skäl till att inte anmäla eller vittna om brott.

Vi har utgått från 137 intervjuer med brottsoffer, vittnen och övriga, en analys av fällande domar med förundersökningar om övergrepp i rättssak samt en webbenkät riktad till landets åklagare. Till detta kommer befintlig statistik och en genomgång av litteratur – särskilt om åtgärder.

Rapporten riktar sig i första hand till rättsväsendet, men även till andra myndigheter, ideella aktörer, kommuner och företag.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Johanna Skinnari, Anna Jonsson, Daniel Vesterhav

ISBN 978-91-88599-18-6
URN:NBN:SE:BRA-854

Kundkorg

Summa: