Brott som begås under rättspsykiatrisk vård

Den rättspsykiatriska vården ska bedrivas med god säkerhet för samhället, personalen och patienterna. I den här kortanalysen kartläggs därför i hur stor utsträckning som dömda till rättspsykiatrisk vård begår brott under vårdtiden.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I analysen ingår patienter med pågående rättspsykiatrisk vård någon gång 2009–2017. Statistiken bygger på uppgifter från lagföringsregistret och Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK).

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-826

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Elisabeth Nordén

Kundkorg

Summa: