Årsredovisning 2018

Brottsförebyggande rådet

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2018 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brottsförebyggande rådet (Brå) bidrar till den svenska kriminalpolitiken genom att i första hand leverera kunskap som leder till väl underbyggd lagstiftning och till en mer effektiv rättsvårdande verksamhet. På så sätt kan vi på sikt få en minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. Brå har en viktig roll som kunskapscentrum för regeringen och rättsväsendets myndigheter, genom att ta fram och tillhandahålla beslutsunderlag i form av statistik och fördjupande forskningsverksamhet.

Brottsförebyggande verksamhet bedrivs av många myndigheter och aktörer, och en viktig uppgift för Brå är att samordna och utveckla dessa insatser. Sedan den 1 januari 2018 har Brå också ett övergripande nationellt ansvar för att förebygga våldsbejakande extremism.

Fakta om publikationen

ISBN: 978-91-87599-08-7
URN: NBN: SE: BRA-814

© Brottsförebyggande rådet 2019

Kundkorg

Summa: