Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2016 

Här redovisas genomströmningstider för handläggningen av skäliga brottsmisstankar genom rättskedjan – från anmälan av brott och brottsmisstankar till beslut i åtalsfrågan 2016.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport presenteras ny statistik över genomströmningstider för handläggning av skäliga brottsmisstankar genom brottmålsprocessen. Den nya statistiken är ett konkret resultat av ett regeringsuppdrag som Brottsförebyggande rådet (Brå) har haft, att mot bakgrund av den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär, utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik som kan användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter.

Tabeller

Genomströmningstider i brottsmålsprocessen 2016 Excel, 196 kB.

Se även

Fakta om publikationen


URN: NBN: SE: BRA-783

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Fredrik Granström, Sara Nilsson Hörnell och Rémy Kamali

Kundkorg

Summa: