Utredning och lagföring av brottsmisstankar 2017

Sammanhållen statistik över myndigheternas handläggning

Här redovisas handläggningen av skäliga brottsmisstankar genom rättskedjan – från anmälan av brott och brottsmisstankar till beslut i åtalsfrågan 2017.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport presenterar Brå en ny statistikprodukt som belyser handläggningen av skäliga brottsmisstankar genom brottmålsprocessen, från registrering av brott till beslut i åtalsfrågan. Den nya statistiken är ett konkret resultat av ett regeringsuppdrag som Brottsförebyggande rådet (Brå) har haft, att mot bakgrund av den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär, utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik som kan användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter.

Tabeller

Brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2017 Excel, 525 kB.

Se även

Fakta om publikationen


URN: NBN: SE: BRA-784

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Sara Nilsson Hörnell, Fredrik Granström och Rémy Kamali6

Kundkorg

Summa: