Slutredovisning av uppdraget att förbereda för ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Den 21 september 2017 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism den 1 januari 2018. I denna slutredovisning framgår hur uppdraget har genomförts.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Enligt uppdragsbeskrivningen skulle Brå:

 • vidta nödvändiga förberedelser inför inrättandet av centret
 • inhämta kunskap från
  • den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
  • det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län
  • andra berörda myndigheter och aktörer
  • Danmark, som nyligen har inrättat ett centrum mot våldsbejakande extremism
 • redovisa hur ett stöd avseende individrelaterade åtgärder gentemot till exempel avhoppare och återvändare skulle kunna tillgodoses och vilket stöd centrets verksamhet kan bidra med.

I denna slutredovisning framgår hur uppdraget har genomförts. I enlighet med regeringens uppdrags­beskrivning har Brå sedan tidigare gjort en delredovisning den 24 oktober 2017. Brå har också löpande informerat Regeringskansliet om hur arbetet förlöpt, vid möten, genom telefonkontakter och via e-post.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-766
© Brottsförebyggande rådet 2018

Kundkorg

Summa: