Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden

Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka trygghet och förtroende för rättsväsendet, samt förekomsten av parallella samhällsstrukturer, i socialt utsatta områden.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer med boende i socialt utsatta områden. De boende berättar bland annat om i vilken mån de

  • känner förtroende för polis och domstolar
  • är trygga i sina områden
  • är villiga att ringa polis, peka ut gärningsperson för polisen eller vittna i domstol
  • upplever att det förekommer påverkan från kriminella eller andra former av parallella samhällsstrukturer i områdena.

Intervjuer med föreningsrepresentanter, företagare, kommunanställda, poliser och andra som verkar i områdena ger ytterligare perspektiv.

Rapporten vänder sig främst till rättsväsendet, men också till kommuner, myndigheter och andra aktörer som verkar i socialt utsatta områden. Vår förhoppning är även att rapporten kan komma till användning för beslutsfattare på lokal och nationell nivå.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-97-6
URN:NBN:SE:BRA-754
Brårapport: 2018:6

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Johanna Skinnari, Fredrik Marklund, Erik Nilsson, Christian Stjärnqvist och Daniel Vesterhav

Kundkorg

Summa: