Kostnader för brott

En litteraturöversikt över metoder, resultat och utmaningar i forskningen om kostnader för brott

Denna rapport innehåller en litteraturöversikt av studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder. I rapporten återges exempel ur såväl den internationella som den svenska forskningen.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brottslighet för ofta med sig konsekvenser som innebär kostnader för brottsoffer men även för andra aktörer i samhället. Kostnaderna varierar beroende på typ av brott och vilka skador brotten orsakar. För att motverka och förebygga brottsligheten genomförs åtgärder, ibland i form av brottsförebyggande program eller andra insatser, av vilka en
del har utvärderats. Denna rapport innehåller en litteraturöversikt av studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder.

Rapporten vänder sig främst till uppdragsgivaren regeringen, men även till andra som arbetar med frågan om hur kunskapsunderlagen på det kriminalpolitiska området kan utvecklas.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-727

Rapport: 2017:8 

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Jonas Ring

Kundkorg

Summa: