Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö

Analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen

Denna rapport beskriver omfattning och utveckling över tid av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Medias och polisens beskrivningar av socialt utsatta områden handlar ofta om ordningsproblem. Det rapporteras om skjutningar, attacker mot blåljuspersonal och öppen droghandel. Utifrån dessa redogörelser är det lätt att läsa in en negativ utveckling av utsatthet och otrygghet samt ett bristande förtroende för rättsväsendet i dessa områden.

Denna rapport beskriver omfattning och utveckling över tid av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden. Rapporten baseras på Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och ger en övergripande lägesbild över
nämnda aspekter. Kvinnors och mäns otrygghet och utsatthet är särredovisade. Rapporten vänder sig till regeringen och till rättsväsendets olika myndigheter.

Fakta om publikationen

ISSN: 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-710

Rapport: 2017:7 

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Carl Command

Kundkorg

Summa: