Insats Fenix

En utvärdering av polisens särskilda satsning i Järvaområdet

Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Polisens satsning riktar sig mot områdena Rinkeby, Tensta och Husby och har som mål att lokalt minska brottsligheten och öka tryggheten hos dem som bor i områdena. Ytterligare mål för satsningen är att öka förtroendet för polisen bland invånarna i nämnda områden samt förbättra arbetsmiljön för poliserna som arbetar där. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen. Utvärderingen har som huvudsakligt syfte att följa upp om satsningen nått de mål som sattes upp för den.

Rapporten vänder sig i första hand till polisen i Stockholm och övriga inom Polismyndigheten, men kan också vara av intresse för dem som arbetar med eller söker kunskap om polisiära insatser i andra socialt utsatta områden.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-79-2
URN:NBN:SE:BRA-684

Rapport nr: 2016:24

© Brottsförebyggande rådet 2016
Författare: Fredrik Marklund

Kundkorg

Summa: