Användningen av bötesstraff

Omfattning, utveckling och möjliga förklaringar

Den här kortanalysen ger en översiktlig bild av användningen av bötesstraff (dags- och penningböter) i rättskedjan.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvänd­ningen ser ut över tid och varför.

Studien bygger på uppgifter från den officiella kriminalstatistiken, specialuttag från kriminalstatistiken samt statistik från myndigheter.

Frågorna i studien är:

  • Hur vanligt är det med bötesstraff?
  • Hur ofta leder olika typer av lagföringsbeslut till ett bötesstraff, vilken är vanligast och hur ser utvecklingen ut över tid?
  • För vilka brott får man bötesstraff?
  • Vilka faktorer kan förklara utvecklingen i antalet utfärdade bötesstraff?

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-680

Kortanalys 4/2016

Författare: Victor Ståhl
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: