Personrån

En studie om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga

Denna rapport fokuserar på personrån, som är den vanligaste typen av rån. Studien syftar till att ge ökad kunskap om dessa brott, vilka som drabbas av dem och vilka som begår dem.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Studien bygger på uppgifter från Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU) som är en årlig frågeundersökning om utsatthet för brott som riktar sig mot personer 16–79 år. Ett annat material är Skolundersökningen om brott (SUB) som är en självdeklarationsstudie bland elever i nionde klass. Uppgifter har även hämtats från ett urval av polisanmälningar om rån mot privatperson.

Centrala frågeställningar är:

  • Är vissa sociodemografiska grupper mer utsatta än andra?
  • Kan man se några riskfaktorer för utsatthet?
  • Hur är trygghetsupplevelsen och rädslan för brott hos rånutsatta?
  • När, var och hur begås personrån?
  • Går det att identifiera några faktorer som samvarierar med delaktighet i rån bland ungdomar?

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring
Publikationsår: 2016

Rapport: 2016:11
ISBN 978-91-87335-68-6
URN:NBN:SE:BRA-662

Kundkorg

Summa: