Omslag till kortanalysen Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott

Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott

En undersökning av analysresultat 1998–2015

Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. Rättsmedicinalverket (RMV) är den myndighet som ansvarar för att analysera sådana prov.

Över tid har antalet prov ökat kraftigt. Under de senaste 20 åren har antalet nära nog fyrdubblats och i dag avkrävs årligen nära 40 000 personer ett prov i samband med misstanke om ringa narkotikabrott. Samtidigt har andelen prov som visar sig vara positiva stadigt minskat från nära 90 procent till dagens nivå mellan 75 och 80 procent.

I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015. Syftet med analysen är att beskriva de personer som årligen avkrävs blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott, samt att jämföra med andra uppgifter om eget bruk i befolkningen, för att studera skillnader och likheter.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg
Publikationsår: 2016

Kortanalys: 1/2016
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-657

Kundkorg

Summa: