PTU Teknisk rapport

Politikernas trygghetsundersökning 2015 - teknisk rapport

Rapporten redogör för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning, såsom frågeområdena, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) är en kartläggning av förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld och har genomförts tre gånger. Förutom att ta reda på utsatthetens omfattning och struktur är syftet med undersökningen att undersöka behovet av insatser som kan förhindra eller begränsa utsattheten, fånga upp de händelser som inträffar och förbättra omhändertagandet av de utsatta.

Fakta om publikationen

Författare: Sanna Wallin, Carl Command
Publikationsår: 2016

Rapport: 2016:4
URN:NBN:SE:BRA-639

Kundkorg

Summa: