Avrapportering i Ingripandeverksamheten

En tidsstudie

Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Studien bygger på observationer i Söderorts polismästardistrikt i Stockholm. Där studerades hur arbetslagen i närpolisområdena, numera lokalpolisområdena, Farsta, Globen och Skärholmen avrapporterade sina ärenden.

Studien lyfter fram följande möjligheter att effektivisera avrapporteringen:

  • Förbättra det tekniska stödet
  • Se till att tekniken fungerar
  • Förbättra den tekniska supporten
  • Skapa enhetlighet för vad fritexten i en RAR-anmälan ska innehålla
  • Strukturera upp arbetet även i mindre omfattande ärenden
  • Ge möjlighet att avrapportera i lugn och ro

Fakta om publikationen

Författare: Anna-Lena Beutgen
Publikationsår: 2015

Rapport: 2015:10
ISBN: 978-91-87335-45-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-597

Engelsk sammanfattning: Reporting back in intervention activities

Kundkorg

Summa: