Omslaget till rapporten Brott begågna av barn

Brott begångna av barn

En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år

År 2010 infördes ett antal ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Detta för att polisen i större utsträckning och mer effektivt skulle utred brott begångna av barn under 15 år, trots att barnen inte är straffmyndiga. Brå har haft regeringens uppdrag att utvärdera effekten av dessa lagändringar.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Av studien framgår att att andelen utredda brott inte har ökat nämnvärt. Däremot har skälen för att inleda en polisiär utredning förändrats. Fler utredningar inleds för särskilt allvarliga brott, medan utredningar utifrån socialtjänstens behov har minskat. Vidare visar studien att socialtjänstens medverkan vid förhör har ökat, att återfall i brott inte har minskat och att brottsoffers intresse för ersättning vid brott sällan beaktas.

Utvärderingen vänder sig främst till beslutsfattare och verksamheter som arbetar med barn som begått brott, särskilt polisen och socialtjänsten.

Fakta om publikationen

Författare: Nadja Bogestam
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 120

Rapport: 2014:20
ISBN 978-91-87335-36-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-581

Kundkorg

Summa: