Omslaget till rapporten Korruption i Myndighetssverige

Korruption i Myndighetssverige

Otillåten påverkan mot insider

Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om rapporten

Påverkaren vill ha hjälp av insidern för att underlätta sin brottsliga verksamhet. Insidern lämna ut information till exempel om vad myndigheten har för uppgifter om personer i kriminella miljöer, förestående tillsla eller hål i kontrollsystemen. Insidern missköter också sin myndighetsutövning genom att förhålla sig passiv eller fatta felaktiga beslut, exempelvis om utbetalningar.

Studien handlar främst om vänskapskorruption, som ibland kombineras med direkta mutor. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att myndigheter bättre ska kunna skydda sig mot insider. Undersökningen är genomförd i samarbete med följande myndigheter:

Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Skinnari, Emma Ekdahl och Lars Korsell
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 168

Rapport: 2014:4
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-15-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-521

Kundkorg

Summa: