Omslaget till publikationen Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan

Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan

– en beskrivning av utvecklingen åren 2000–2012

Den här kortanalysen beskriver hur narkotikabrotten har hanterats i rättskedjan
under åren 2000-2012.

Denna publikation finns endast för nedladdning

De tillgängliga indikatorer som finns visar att omfattningen
av bruk av narkotika är oförändrat i samhället under dessa år. Samtidigt
ökar antalet ärenden som hanteras av rättsväsendets myndigheter. Orsaken är
fortsatta prioriteringar för att upptäcka och lagföra narkotikabrott framför allt
hos Polisen. Ökningen gäller främst fall av ringa narkotikabrott. Det är inte bara
volymerna (antalet fall) som ökar (se figur 1), även andelen narkotikarelaterade
fall av samtliga anmälda brott, misstänkta personer, lagföringsbeslut etc. har
ökat. Bland lagföringarna är det främst åtalsunderlåtelserna som blivit relativt
sett fler.

Tittar man vidare på vilka påföljder som döms ut har utvecklingen gått mot att
allt fler personer får böter, och att färre döms till fängelse. Utvecklingen har
påskyndats sedan 2011 i samband med en praxisändring som dels medfört att
allt färre personer döms till fängelse, dels att de fängelsestraff som utdöms blivit
märkbart kortare.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Olseryd
Publikationsår: 2013
Kortanalys: 1/2013

ISSN 1100-6676
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-523

Kundkorg

Summa: