Nationella trygghetsundersökningen 2006–2012 Regionala resultat

Nationella trygghetsundersökningen 2006-2012 Regionala resultat

För första gången publicerar Brå en rapport där de regionala resultaten från NTU presenteras som tidsserier. Rapporten är beskrivande och visar utvecklingen mellan 2006 och 2012 i Sveriges 21 län när det gäller trygghet, utsatthet för brott och förtroende för rättsväsendet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

Brottslighet är ett ämne som ständigt engagerar och allt högre krav ställs på samhällets förmåga att minska brottsligheten och öka tryggheten. En stor del av detta arbete ansvarar rättsväsendets myndigheter för. Att allmänheten har förtroende för rättsväsendet är en grundförutsättning för att de ska vilja och våga delta i rättssamhället, till exempel genom att anmäla brott eller att vittna i en rättegång. Därmed ökar behoven att kunna följa och analysera brottsligheten, otryggheten och förtroendet för rättsväsendet, såväl nationellt som regionalt. I detta sammanhang är Nationella trygghetsundersökningen (NTU) en viktig faktakälla.

Fakta om publikationen

Författare: Emelie Färdeman
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 35

Rapport: 2013:10
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-507

Kundkorg

Summa: