Idéskrift 20. Samverka för att förebygga återfall i brott

Att lyckas förebygga ett återfall kan ge både individen och samhället stora vinster, även om den mest brottsaktiva kategorin kriminella ofta har många och kostsamma behov.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Arbetet med att förebygga kriminellas återfall i brott innefattar en del utmaningar. Att lyckas förebygga ett återfall kan ge både individen och samhället stora vinster, även om den mest brottsaktiva kategorin kriminella ofta har många och kostsamma behov. Därför behöver samhällets olika aktörer samverka för att erbjuda ett professionellt och effektivt återfallsförebyggande stöd.

Hur får man till detta effektiva arbete, vad krävs och hur ska man tänka när man vill utveckla en sådan verksamhet? Om detta handlar denna idéskrift. Med hjälp av en nulägesbeskrivning, presentation av forskning och olika praktiska erfarenheter, är förhoppningen att du som praktiker eller beslutsfattare ska få insikt i områdets problematik och tips på olika utvecklingsmöjligheter.

Fakta om publikationen

Författare: Erika Sallander, Per Alvant
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 72

Idéskrift nr 20
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-98-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-484

Kundkorg

Summa: