Omslag: Anna Björnström

Otillåten påverkan mot företag

En undersökning om utpressning

Legal och illegal ekonomi möts som tydligast när kriminella utpressar företagare på pengar.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rapporten riktar ljuset mot ett delvis dolt fenomen där företagare

  • utsätts för hotfull skuldindrivning
  • erbjuds "beskydd" av kriminella
  • utpressar andra företagare
  • drabbas av skadegörelse och trakasserier
  • "bötfälls" av kriminella.

Undersökningen baseras på intervjuer med drabbade företagare, gärningspersoner inom kriminella miljöer, myndighetspersoner och säkerhetsansvariga. Till detta kommer en genomgång av förundersökningar om utpressning mot företagare. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder för företagare, företagarorganisationer och myndigheter.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Skinnari, Anders Stenström, Lars Korsell
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 70

Rapport: 2012:12
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-99-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-483

Kundkorg

Summa: