Bekämpning av organiserad brottslighet

Utvärdering av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet.

Kampen mot organiserad brottslighet i Sverige har pågått i över 30 år. De senaste fem åren har myndigheterna lagt i en ny växel i arbetet, och bekämpningen sker nu på bred front där myndighetssamverkan är nyckelordet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Bekämpning av organiserad brottslighet

Den senaste fasen i kampen mot grov organiserad brottslighet inleddes i juli 2008 när regeringen gav flera myndigheter i uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. En permanent struktur med nationella myndighetsgemensamma beslutande råd, aktionsgrupper, regionala underrättelsecenter och ett nationellt underrättelsecenter skapas. I september 2009 gick satsningen in i operativt skede.

Brå har utvärderat satsningens första ett och ett halvt år. Syftet är att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns för den myndighetsgemensamma satsningen att arbeta mot organiserad brottslighet.

Fakta om publikationen

Författare: Daniel Vesterhav, Anders Stenström, Lars Korsell
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 162

Rapport: 2011:20
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-82-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-447

Kundkorg

Summa: