Rapportomslag till Polisanmälningar rörande människohandel för sexuella ändamål åren 2008-2010

Polisanmälningar rörande människohandel för sexuella ändamål åren 2008-2010

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det finns ingen samlad kunskapsbild av de fall av människohandel för sexuella ändamål som kommer till polisens kännedom. Mot den bakgrunden har Brottsförebyggande rådet (Brå) samlat in och bearbetat uppgifter från samtliga polisanmälningar avseende människohandel för sexuella ändamål och grovt koppleri med en målsägande som inte är född i Sverige.

Studien omfattar åren 2008—2010 och har gjorts inom ramen för Brås uppföljning av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I rapporten redovisas bland annat brottens karaktär, karaktäristika hos gärningspersoner och målsägande, antal ärenden som lett till en lagföring samt påföljdsval.

Fakta om publikationen

Författare: Linda Hols Salén
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 30

Rapport: 2011:19
Publikationsnummer: –
URN:NBN:SE:BRA-445

Kundkorg

Summa: