Utsatthet för brott år 2010

Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren. Det gäller främst trakasserier och stöld ur fordon. Utsattheten för våldsbrott är däremot oförändrad. Det visar denna delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om resultaten

Sammantaget visar delrapporten att de flesta i befolkningen inte utsatts för brott under 2010, och den mindre andel som uppger att de utsatts för brott har minskat något sedan 2005. Men bland unga vuxna (20 — 24 år) är utsattheten högre. I den gruppen uppger 22 procent att de under 2010 utsatts för det som kallas brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, trakasserier eller bedrägeri). Bland övriga befolkningen är motsvarande siffra 11 procent. Utsatthet för misshandel är vanligast bland unga män (8 %) medan utsatthet för hot är vanligast bland unga kvinnor (7 %).

Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är mycket ojämnt fördelat. Majoriteten av dem som utsätts uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, medan en liten del av befolkningen rapporterar en hög upprepad utsatthet.

Om NTU


Allt högre krav ställs på samhällets förmåga att motverka de problem som brottsligheten innebär i form av brottsoffer, otrygga människor och ett ifrågasättande av de rättsvårdande myndigheternas förmåga. Därmed ökar behoven av att kunna följa och analysera brottsligheten och otryggheten. I detta sammanhang är den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) en viktig källa.

På uppdrag av regeringen publicerar Brå under våren varje år övergripande resultat om allmänhetens utsatthet för brott, erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, upplevda trygghet samt förtroendet för rättsväsendet i rapporten NTU — om utsatthet, trygghet och förtroende.

För att rättsväsendet ska kunna ta del av resultaten så snart som möjligt har Brå valt att tidigarelägga publiceringen av delresultaten rörande utsatthet för brott.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Irlander, Thomas Hvitfeldt
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 52

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-448

Kundkorg

Summa: