Rapportomslag Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

Många av dem som friges från fängelse är arbetslösa. Eftersom arbete och försörjning är viktiga faktorer när det gäller att minska risken för återfall i brott är åtgärder på detta område en prioriterad fråga inom Kriminalvården. De insatser för att öka de intagnas anställningsbarhet som i dag finns tillgängliga är dels arbetsmarknadsutbildning, dels olika arbetsmarknadsåtgärder.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Åtgärderna ger resultat

I denna rapport har Brå undersökt hur det gått för 550 personer som deltog i arbetsmarknadsutbildning i anstalt 2006. Resultaten tyder på att de i större utsträckning fick arbete efter frigivning än en jämförbar kontrollgrupp. Några skillnader i återfall under det första året fanns det dock totalt sett inte mellan de två grupperna.

Rapporten är framtagen på uppdrag av regeringen.

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Marklund, Stina Holmberg
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:14
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-59-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-413

Kundkorg

Summa: