Rapportomslag Sysselsättning under och efter fängelsestraff

Sysselsättning under och efter fängelsestraff

Delrapport
Brå:s delrapport om resultatet av yrkesutbildning och sysselsättningsprogram för personer i fängelse.
När det handlar om varför eller varför inte människor begår brott är sysselsättning och försörjning ofta centrala frågor. Då arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott är det naturligt att kriminalvården inriktas på att få intagna i arbete efter frigivningen. Brå har utvärderat resultatet av yrkesutbildning och sysselsättningsprogram för fängelsedömda personer.
Denna publikation finns endast för nedladdning

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen i samarbete

Satsningen på att få intagna i arbete efter frigivningen görs dels genom förberedande insatser som yrkesutbildning under tiden i anstalt, dels genom andra åtgärder för att förbättra de intagnas anställningsbarhet, som arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I arbetet med att hjälpa fängelseintagna att få ett arbete efter frigivning sker ett nära samarbete mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera resultatet av yrkesutbildning för intagna samt att utvärdera om fängelsedömdas medverkan i Nystartsjobb, Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för unga underlättat för denna grupp att återinträda på arbetsmarknaden.

Uppdraget ska redovisas i två delrapporter. Föreliggande rapport är den första delrapporten och uppdraget slutredovisas i sin helhet den 1 juli 2010. Slutrapporten kommer bland annat att bestå av en studie om yrkesutbildningens effekter på återfall i brott.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Lindahl, Erik Sundström, Fredrik Marklund
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:21
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-361

Kundkorg

Summa: