Rapportomslag Sysselsättning under och efter fängelsestraff

Sysselsättning under och efter fängelsestraff

Delrapport

När det handlar om varför eller varför inte människor begår brott är sysselsättning och försörjning ofta centrala frågor. Då arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott är det naturligt att kriminalvården inriktas på att få intagna i arbete efter frigivningen. Brå har utvärderat resultatet av yrkesutbildning och sysselsättningsprogram för fängelsedömda personer.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen i samarbete

Satsningen på att få intagna i arbete efter frigivningen görs dels genom förberedande insatser som yrkesutbildning under tiden i anstalt, dels genom andra åtgärder för att förbättra de intagnas anställningsbarhet, som arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I arbetet med att hjälpa fängelseintagna att få ett arbete efter frigivning sker ett nära samarbete mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera resultatet av yrkesutbildning för intagna samt att utvärdera om fängelsedömdas medverkan i Nystartsjobb, Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för unga underlättat för denna grupp att återinträda på arbetsmarknaden.

Uppdraget ska redovisas i två delrapporter. Föreliggande rapport är den första delrapporten och uppdraget slutredovisas i sin helhet den 1 juli 2010. Slutrapporten kommer bland annat att bestå av en studie om yrkesutbildningens effekter på återfall i brott.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Lindahl, Erik Sundström, Fredrik Marklund
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:21
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-361

Kundkorg

Summa: