Rapportomslag Otrygghet och segregation

Otrygghet och segregation

Bostadsområdets betydelse för allmänhetens otrygghet och oro för brott

Otrygghet och segregation är två viktiga samhällsfrågor med stor betydelse för människors dagliga liv. Rapporten belyser boendesegregationens betydelse för medborgarnas oro för brott och känsla av trygghet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Hur fördelas tryggheten?

Samhällets målsättning är att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla. Men otrygghet och oro varierar mellan olika befolkningsgrupper och bostadsområden. Hur stora är skillnaderna i otrygghet mellan människor? Hur mycket av dessa skillnader beror på en koncentration av sårbara individer? Spiller detta över i otrygghet för alla som bor i området? 

Rapporten beskriver tidigare forskning och resultat från den Nationella trygghetsundersökningen, NTU, och diskuterar effekterna av ett segregerat boende. 

Med denna rapport hoppas Brå att grunden läggs för en återkommande beskrivning av hur medborgarnas otrygghet och oro för brott fördelas mellan olika resursstarka bostadsområden. Ytterst handlar det om att kunna stämma av om samhällsutvecklingen närmar sig, eller fjärmar sig från, målsättningen om mer jämlika levnadsförhållanden i hela Sverige.

Fakta om publikationen

Författare: Katarina Eriksson
Publikationsår: 2009

Rapport: 2008:16
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-01-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-340

Kundkorg

Summa: