Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2009-2012

Centrala prognoser för Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2009

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-384

Kundkorg

Summa: