Rapportomslag Idéskrift 18: Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Idéskrift 18. Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet — begreppet för tankarna till något skrämmande, stort och avlägset. I själva verket är den organiserade brottsligheten inte särskilt långt borta. Den finns här och nu - i lokalsamhället.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kunskaper och åtgärder på lokal nivå

Arbetet mot den organiserade brottsligheten inte enbart bör bedrivas genom nationella och internationella handlingsplaner och insatser. Genom ökad medvetenhet, aktivitet och samverkan på den lokala nivån kan man bidra till att bekämpa och förebygga denna kriminalitet. Avsikten med idéskriften är att ge dem som arbetar mot organiserad brottslighet på lokal nivå, såväl inom kommunerna och polisen som inom det lokala näringslivet och lokala frivilligorganisationer, mer kunskap om organiserad brottslighet och åtgärder på lokal nivå.

Fakta om publikationen

Författare: Kajsa Eliasson, Lars Korsell, Johanna Skinnari, Anna Kers
Publikationsår: 2009

Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-20-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-378

Kundkorg

Summa: