Rapportomslag Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar

Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar

En kunskapssammanställning

Brå har på uppdrag av regeringen gjort en kunskapssammanställning om strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar. I uppdraget ingår även att ge förslag på hur samordning och metoder mellan de olika aktörerna på alla nivåer kan förbättras.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Förslag på ett antal åtgärder

Diskussionen om det tilltagande våldet inom fotbollen har varit intensiv under de senaste åren. Olika aktörer har försökt stävja det — både med mjuka och hårda nypor. Balansgången mellan säkerhet och upplevelse är svår. Hur kan sporten fortsätta att vara en folkfest samtidigt som de farliga elementen utesluts?

Tillsammans med deltagare från relevanta myndigheter, forskarvärlden, organisationer och idrottsföreningar har Brå diskuterat problemen och kommit fram till att en nationell åtgärdsplan, i likhet med den engelska Taylorrapporten, bör upprättas och att en oberoende och självständig huvudman bör leda det arbetet. I rapporten föreslår Brå ett antal åtgärder som kan tjäna som stöd och inspirationskälla för huvudmannen i arbetet med den nationella handlingsplanen. Dessutom presenteras ett antal åtgärder som kan påverka situationen redan nu.

Fakta om publikationen

Författare: Lin Nordqvist
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:20
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-10-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-319

Kundkorg

Summa: