Rapportomslag Grannsamverkans effekter på brottsligheten

Grannsamverkans effekter på brottsligheten

En systematisk forskningsgenomgång

Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att boende ser över den egna bostadens skydd och hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området. Men hur väl fungerar det?
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Redogörelse för kunskapsläget

För att öka kunskapen har Brå anlitat internationella forskare för att göra en systematisk genomgång av den befintliga forskningen om förebyggande effekter av grannsamverkan. Genom att söka upp och lägga samman de bästa utvärderingarna på området, kan forskarna i denna rapport presentera kunskapsläget. De redogör för vilken forskning som finns och vilka sammantagna effekter som utvärderade försök med grannsamverkan har visat sig ha på brottsligheten.

Trevor H. Bennet är professor i kriminologi och chef för Centre for Criminology, University of Glamorgan, UK.
Katy R. Holloway är lektor i kriminologi, University of Glamorgan, UK.
David P. Farrington är professor i kriminalpsykologi vid Institute of Criminology, University of Cambridge, UK.

Fakta om publikationen

Författare: Trevor H. Bennett, Katy R. Holloway, David P. Farrington
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:9
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-03-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-315

Kundkorg

Summa: