Rapportomslag Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen

Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen

Om ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad brottslighet

Den här rapporten handlar om otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption, mot brottsoffer och vittnen. Rapporten bygger på intervjuer, analyser och enkäter och avslutas med förslag till brottsförebyggande strategier och metoder.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Våld och trakasserier som hotar rättssystemet

Om du polisanmäler det här blir det bara värre...

Detta uttalande är ett typiskt exempel på hur en gärningsperson kan utöva otillåten påverkan mot ett brottsoffer.

När brottsoffer och vittnen utsätts för påtryckningar i syfte att hindra information från att nå de brottsbekämpande myndigheterna, hotas rättssystemets fundament. Den här rapporten handlar om otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption, mot brottsoffer och vittnen. Otillåten påverkan utövas framför allt i samband med ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad brottslighet.

Rapporten bygger på intervjuer, analyser och enkäter och avslutas med förslag till brottsförebyggande strategier och metoder.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Skinnari, Linda Weding, Lars Korsell
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:8
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-90-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-313

Kundkorg

Summa: