Den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

Anstaltschefernas bild och de intagnas upplevelser

Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. Brå har tidigare utvärderat kriminalvårdens arbete med narkotikasatsningen under åren 2002—2004. Detta är en fortsatt utvärdering.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Andra rapporten av totalt tre

I sin första rapport konstaterade Brå att ett omfattande förändringsarbete inletts på häkten och anstalter för att svara mot de mål som regeringen formulerat. En del problem framkom, bland annat när det gällde programdeltagande och annan sysselsättning. De olika avdelningstyperna i satsningen fungerade också olika bra. 

Brå har nu regeringens uppdrag att fortsätta att följa och utvärdera kriminalvårdens satsning på arbetet med narkotikamissbrukare. Detta är den andra delredovisningen. En första delrapport presenterades 2006. Den innehöll dels en beskrivning av hur personalen uppfattade att deras arbete fungerade, dels en uppföljning av det system med uppsökare på häkten, som inrättades när narkotikasatsningen startade. En slutrapport om effekterna av satsningen ska lämnas senast den första juli 2008.

Rapporten vänder sig främst till regeringen, riksdagen och kriminalvården. Förhoppningsvis kan den tjäna som underlag för beslut om hur arbetet med missbrukare ska kunna fortsätta att utvecklas och förbättras.

Fakta om publikationen

Författare: Stina Holmberg
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:25
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-251

Kundkorg

Summa: