Rapportomslag Illegal jakt på stora rovdjur

Illegal jakt på stora rovdjur

Konflikt i laglöst land?

"Skjut, gräv och tig" är ett uttryck som ibland hörs med hänsyftning till illegal jakt. Flera av de stora rovdjursarterna jagas illegalt med vapen, fällor och gift.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vilka attityder och motiv ligger bakom jakten?

I bakgrunden ligger en mycket stor konflikt kring en rovdjurspolitik som både är ett svar på en modern ekologisk medvetenhet och en utmaning mot livsstilen hos jägare, lantbrukare och renskötare. 

Konflikten mellan "rovdjurskramare" och "rovdjurshatare" är känsloladdad och debatten ofta osaklig. Den här rapporten syftar till att nyansera bilden genom att ta fram kunskap om den illegala jakten på de fem stora rovdjuren — varg, björn, lo, järv och kungsörn — och de attityder som till stor del förklarar denna brottslighet. Rapporten beskriver rovdjursforskningen och de illegala jägarnas motiv och metoder och diskuterar vilken bild tidningar och tidskrifter ger av rovdjuren och jaktbrotten. Genom enkätundersökningar, intervjuer och antropologiskt fältarbete har jägare, renskötare och myndighetspersoner fått komma till tals.

Slutligen finns i rapporten förslag till en brottsförebyggande och brottsbekämpande strategi i syfte att minska den illegala jakten.

Fakta om publikationen

Författare: Mikael Pyka, Anette Nyqvist, Therese Monstad, Johanna Hagstedt, Lars Korsell
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:22
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-77-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-252

Kundkorg

Summa: