Rapportomslag Hatbrott 2005

Hatbrott 2005

Säkerhetspolisen (Säpo) har sedan början av 1990-talet fört statistik över anmälda brott med koppling till rikets inre säkerhet. Regeringen har beslutat att Brottsförebyggande rådet (Brå) från och med år 2006 ska överta ansvaret för statistikföringen avseende så kallade hatbrott. Denna statistik utgör en del av den statistik som Säpo benämnt Anmälda brott med koppling till rikets inre säkerhet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sammanställning av 2005 års uppgifter

Det ursprungliga syftet var att försöka ta fram ett mått på den då till synes ökande brottsligheten mot invandrare samt undersöka i vilken utsträckning vit makt-miljön låg bakom denna brottslighet. Säpo har sedan år 1997 årligen publicerat statistik över registreringen av denna typ av brottslighet.

I Brå:s uppdrag ingår att redovisa antalet anmälda brott med främlingsfientliga, särskilt islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv. När det gäller hatbrottsstatistiken för år 2005 ska myndigheten göra en särskild sammanställning av denna, vilken ska redovisas senast den 1 juli 2006.

Föreliggande redovisning utgör en sammanställning av uppgifter, avseende år 2005, som insamlats av Säpo. Brå erhöll sifferuppgifter och viss annan information kopplade till dessa, i april 2006. Någon särredovisning av anmälningar med islamofobiska motiv ingår inte i föreliggande rapport, eftersom uppgifter om sådana brott inte insamlats under föregående år. Brott med sådana motiv ingår därför i denna redovisning som en del — okänt hur stor — av kategorin främlingsfientliga motiv. Anmälningar innehållande islamofobiska motiv kommer dock att särredovisas i statistiken från och med kartläggningen år 2006.

Fakta om publikationen

Författare: Tove Sporre
Publikationsår: 2006

Webbrapport: 2006:3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-227

Kundkorg

Summa: